Your browser does not support JavaScript!


Polityka prywatności serwisu www.transitcenter.pl

 

Dane gromadzone przez te pliki są niezbędne w celu zagwarantowania działania witryny od strony technicznej, w celu zapewnienia podstawowych funkcji związanych z zakupami. Zawsze włączone.

 

Zachowanie użytkownika na stronie internetowej jest automatycznie analizowane i oceniane przez reCAPTCHA w tle bezpośrednio podczas wizyty na stronie na podstawie różnych cech (w tym adresu IP, czasu pobytu osoby odwiedzającej witrynę lub ruchów myszy) i przesłane do Google.

 

Google Analytics (G4A) wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić analizę korzystania z naszej witryny i aplikacji. Zebrane informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej i aplikacji są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

Podczas korzystania z YouTube informacje o korzystaniu z tej witryny (w tym adres IP) mogą być przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

 

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem serwisu www.transitcenter.pl oraz dokonywaniem zamówień.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Transit Center Monika Morzyńska-Wicik z siedzibą w Pędzewie BD, 87-147 Zławieś Wielka. NIP 5541231848, REGON 091432757.
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
c) poprzez dobrowolne podanie danych użytkownika w drodze rozmowy telefonicznej,
mającej na celu złożenie zamówienia w firmie Transit Center
d) poprzez dobrowolne podanie danych klienta, dokonującego zakupu w sklepie stacjonarnym
e) poprzez dobrowolne podanie danych klienta, składającego zamówienie w Transit Center
drogą mailową
f) poprzez dobrowolne zalogowanie się do sklepu internetowego za pomocą konta facebook i jednoczesne przekazanie podstawowych danych dotyczących logowania, takich jak imię, nazwisko oraz adres e-mail
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, bądź nadania przesyłki w firmie kurierskiej.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.transitcenter.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. Celem optymalnego zabezpieczenia danych osobowych użytkowników naszego serwisu, wdrożyliśmy wewnętrzną Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, respektowaną przez wszystkich pracowników.
13. Inne informacje dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności znalazły się w regulaminie naszego sklepu, w sekcji §12 Ochrona danych osobowych i prywatności.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT .

Wniosek o usunięcie danych osobowych

 
Podaj słowo kluczowe
Zaawansowane wyszukiwanie
Transit Center in Europe