Your browser does not support JavaScript!


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Kupujący mający status Konsumenta i przedsiębiorca, gdy dana transakcja nie wiąże się z zakresem wykonywanej przez niego działalności, może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Transit Center bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta).

Konsument, który odstępuje od umowy zawartej na odległość wysyła Towar do sprzedawcy na własny koszt. Towar powinien zostać wysłany w terminie do 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru i zwracam go w stanie niezmienionym.

(pełna nazwa zwracanej części)

(widoczny w mailu potwierdzającym zamówienie)

(dd.mm.rrrr)

Kwota ta zostanie zwrócona Kupującemu na konto bankowe lub konto PayPal w zależności od wybranej opcji podczas składania zamówienia w sklepie.

Kod sprawdzający

 *
Proszę wprowadzić tekst z szarego pola.UWAGA: Jeśli Twoje zamówienie zostało złożone telefonicznie (i nie podałeś sprzedawcy swojego adresu e-mail) skorzystaj z formularza w postaci PDF znajdującego się tutaj: FORMULARZ.

 
Podaj słowo kluczowe
Zaawansowane wyszukiwanie
Transit Center in Europe