Your browser does not support JavaScript!


Regulamin

§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca - TRANSIT CENTER Morzyńska-Wicik Monika z siedzibą w Pędzewie 21A, 87-134 Zławieś Wielka. NIP: 554-123-18-48, Regon: 091432757, BDO: 000271947.
2. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.transitcenter.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
3. Kupujący - każdy podmiot składający zamówienia w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).
5. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji i założyła konto poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.transitcenter.pl należącego do Sklepu.
6. Konto - przestrzeń na serwerze Sklepu udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik zamieszcza swoje Dane Osobowe oraz na którym przechowywana jest historia zamówień dokonanych przez Użytkownika.
6. Konto - przestrzeń„ na serwerze Sklepu udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik zamieszcza swoje Dane Osobowe oraz na którym przechowywana jest historia zamówień dokonanych przez Użytkownika.
7. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.transitcenter.pl informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Sklep w celu prawidłowego wykonania zamówień oraz w innych celach operacyjnych i marketingowych.
8. Przetwarzanie Danych Osobowych - przetwarzanie, gromadzenie oraz użytkowanie na potrzeby Sklepu Danych Osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
9. Regulamin - niniejszy regulamin.
10. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności nowe i używane części samochodowe.
11. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
12. Newsletter - nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sklepu drogą elektroniczną potwierdzone wcześniej wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny Towarów w ofercie kierowanej za granicę wyrażone są w Euro (€), Funtach (GBP), Forintach (Ft), Koronach Czeskich (Kč), Lejach (lei), Koronach Szwedzkich (kr), Koronach Duńskich (kr).
5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski oraz na obszarze Unii Europejskiej, chyba że coś innego wynika z opisu danego Towaru. W przypadkach szczególnych realizowane są zamówienia poza granice UE na indywidualnie ustalonych warunkach.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupującego; tj. zmiany nie dotyczą Zamówienia, które zostały przez Kupującego złożone.
7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
8. Wszystkie logotypy marki "FORD" mają charakter informacyjny.
9. Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Transit Center i są chronione prawem autorskim.

§3 Jakość Towarów

1. Części Nowe sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i posiadają pełną gwarancję producentów.
2. Części Używane sprzedawane przez Sklep są sprawdzane i nadają się do dalszego użycia. Stan części używanych zawarty jest w opisie części i odpowiada stanowi faktycznemu opisywanej części.
3. Zdjęcia oferowanych części zamiennych są autorstwa TRANSIT CENTER. Staramy się, aby prezentowane zdjęcia w dokładny sposób odzwierciedlały wygląd towarów.

§4 Składanie Zamówień
1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

a) za pośrednictwem Sklepu - wypełniając interaktywny formularz,
b) przez telefon - kontaktując się pod numerem telefonu: +48 56 678 02 01,
c) pocztą elektroniczną (e-mail) na adres: zamowienia@transitcenter.pl.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy: dodać wybrany Towar do Koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych - posiadających swoje Konto na serwerze, jak i dla Klientów składających Zamówienie bez rejestracji i utworzenia Konta.
3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

a) automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail - będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy - wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu internetowego Sklepu),
b) w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia Zamówienia - informację, poprzez wiadomość e-mail lub drogą telefoniczną, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep infromacji, o której mowa w §4 ust. 3 pkt. b) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.
5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

§5 Koszty dostawy
Koszt dostawy Towaru (koszty wysyłki) pokrywa Kupujący. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski oraz innych Krajów będących członkami Unii Europejskiej. Dostawa następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem - stanowiącym integralną część Regulaminu (więcej informacji w zakładce "wysyłka"). Kupujący składając Zamówienie i wybierając sposób dostawy akceptuje koszty dostawy zawarte w cenniku. Zamówienia realizowane poza granicę UE mają odmienne koszty dostawy, ustalone indywidualnie z zainteresowanym.

§6 Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) Płatność przy dostawie do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),
b) Przedpłata na konto bankowe Transit Center (przelew bankowy)
c) Przedpłata przy użyciu szybkich płatności internetowych Przelewy24.

Przesyłki za pobraniem realizowane są tylko do wybranych państw.

§7 Realizacja Zamówień
1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza parwdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia). Zamówienie uznaje się za przyjęte do realizacji tylko w przypadku prawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu.
2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca.
3. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
4. Status realizacji Zamówienia - Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie Sklepu. 5. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi wraz z dostawą 1-3 dni robocze. Czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne 3-4 dni robocze w przypadku konieczności sprowadzenia Towaru z magazynu producenta. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W powiadomieniu, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt. b) Regulaminu Kupujący otrzymuje szczegółową informację o terminie dostawy Towaru.
6. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach od 9.00 do 17.00.
8. Sprzedawca nie może określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia Towaru, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z kurierem w dniu dostawy oraz podanie numerów listów przewozowych, które zostały umieszczone w informacji, o której mowa w §7 ust. 3 Regulaminu (o zmianie statusu Zamówienia).
9. W sytuacji, gdy kurier nie zastanie Kupującego pozostawia informację o próbie dostarczenia Towaru w postaci awizo.
10. Pierwszego dnia po próbie dostarczenia, Towar jest do odbioru przez Kupującego w lokalnym oddziale kuriera, skąd można odebrać Towar osobiście – adres oddziału kuriera i wszelkie szczegóły dotyczące przesyłki znajdują się na druku awizo.
11. Jeśli Towar nie zostanie odebrany z oddziału kuriera, drugiego dnia po awizowaniu, kurier dokonuje ponownej próby dostarczenia.
12. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje drogą elektroniczną po upływie 12h od czasu wysłania zamówienia na adres mailowy, który podał przy zakładaniu konta w Sklepie.
13. Sprzedający zastrzega że niektóre Towary mogą być niedostępne wysyłki zagranicę, w takim przypadku informacja znajduje się w opisie danego Towaru.
14. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki wysłanej za pobraniem, Sprzedający może wezwać Kupującego do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony klienta Sprzedający może złożyć Kupującemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży. W takim przypadku umowa sprzedaży zostaje uznana za niezawartą, a Sprzedający może żądać odszkodowania z tytuły niewykonania zobowiązania przez Kupującego.

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego
Zaleca się, aby odbierając dostarczony przez kuriera Towar, Kupujący zbadał przesyłkę. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

§9 Odstąpienie od umowy("zwrot" Towaru)
1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
6. Cena zapłacona za Towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o prawach konsumenta.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu miedzy innymi do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§10 Reklamacja
1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.(Dz.U. 2014 poz. 827).
2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy (Dział Reklamacji i Interwencji) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@transitcenter.pl

2.1. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową trwa 2 lata od dnia wydania towaru.
2.2. Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
2.3. W przypadku przedsiębiorców, nie będących konsumentami w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje, jeżeli Kupujący, będący przedsiębiorcą, nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Zalecamy wypełnienie formularza reklamacyjnego.
4. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (przedsiębiorcy) w zakresie rękojmi, natomiast wobec Kupującego będącego Konsumentem odpowiada na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta w zakresie rękojmi konsumenckiej.
5. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.
6. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od jej złożenia lub dostarczenia Towaru, jeżeli będzie to niezbędne do rozpoznania reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w tym terminie, reklamacja zostaje automatycznie uznana.
7. Koszt dostawy reklamowanego towaru pokrywa Klient, który jest zobowiązany do zorganizowania transportu przesyłki za pośrednictwem firmy pocztowej, bądź kurierskiej. W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, koszty transportu reklamowanego produktu zostaną zwrócone klientowi.
8. Za świadczoną usługę transportową na rzecz Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zamontowanie towaru.
10. Sprzedający dopuszcza możliwość uwzględnienia reklamacji w sposób zdalny, na podstawie nadesłanego materiału zdjęciowego lub filmowego, bez konieczności odsyłania towaru do siedziby sklepu Transit Center. Każdorazowy taki przypadek powinien zostać potwierdzony przez Sprzedawcę lub Dział Reklamacji.

§11 Gwarancja
1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.
2. Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub uprawniania Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
3. Termin przydatności do użycia Towaru znajduje się na Towarze, bądź kartoniku w którym Towar jest sprzedawany. W innym przypadku uznaje się, że minimalny termin przydatności do użycia wynosi 2 lata.

§12 Ochrona danych osobowych i prywatności
1. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Sprzedającego zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub zamówienia. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Sprzedającego, z wykorzystywaniem przestrzeni serwerowej udostępnionej przez zewnętrzną firmę hostingową.
3. Sprzedający jest Administratorem Danych Osobowych, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Niezależnie od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta, Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Zamówień dokonywanych świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem, a także w celu marketingu usług własnych.
5. Administrator ma prawo uzależnić realizację zamówień w Sklepie na rzecz Klientów od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, Administrator może odmówić sprzedaży artykułów dostępnych w Sklepie lub usunąć Konto Użytkownika.
6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach ustaw, jak również żądania ich usunięcia.
7. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
8. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika) Administrator (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

8.1. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
8.2. zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Zamówień w Sklepie;
8.3. zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
8.4. bezpowrotnego usunięcia Konta.

9. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.
10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usług Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
11. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu zrealizowanie zamówienia dokonanego w sklepie internetowym przez pracowników Transit Center. Dane nie są udostępniane bez zezwolenia żadnym zewnętrznym podmiotom.
12. Pełna polityka prywatności dotycząca przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez firmę Transit Center dostępna jest pod adresem: https://www.transitcenter.pl/privacy_policy.php

§13 Funkcjonalność sklepu
1. Produkty dostępne w serwisie Transit Center są prezentowane w oparciu o dedykowane funkcjonalności pozwalające a wybór zasad sortowania.
2. Funkcjonalności wykorzystywane w serwisie Transit Center pozwalają na:
- pozycjonowanie i sortowanie produktów według stopnia jakości części,
- pozycjonowanie i sortowanie produktów dopasowanych do fraz wpisywanych w silnik wyszukiwania produktów,
- pozycjonowanie i sortowanie produktów dopasowanych do konkretnego producenta pojazdów.
3. Produkty rekomendowane na górnych pozycjach list produktowych oznaczone jako ,,proponowane” bazują na odpowiednim dopasowaniu do danej kategorii produktów oraz jakości części.
4. Domyślnie promowane są produkty oferujące najlepszy stosunek jakości do ceny, oznaczone w sklepie Transit Center jako ,,części zamienne premium”.
5. Produkty w sklepie zostały podzielone pod względem jakości na: części oryginalne, części OEM, zamienne części premium, części zamienne, części używane.
6. Na stronach produktowych znajdują się realne informacje dotyczące ilości sprzedanych egzemplarzy konkretnego produktu.

§14 Opinie o produktach
1. Transit Center świadczy usługi pośrednie w rozumieniu DSA (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE, zwanego również aktem o usługach cyfrowych). Usługi są kierowane do odbiorców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obejmują:
a) dodawanie opinii o Produktach
2. Opinie o produktach prezentowane w sklepie są dobrowolne i pochodzą od realnych klientów, którzy zakupili dany produkt.
3. Opinie podlegają moderacji.
4. Opinie o produktach mogą nie zostać opublikowane jeśli spełniają minimum jedno z następujących kryteriów: opinia jest nie na temat; opinia zawiera reklamy; opinia została wystawiona przez firmę konkurencyjną i dochodzi do konfliktu interesów; opinia zawiera wulgaryzmy lub inne określenia powszechnie uznawane za obraźliwe; opinia prezentuje dane osobowe; opinia dotyczy procesu dostawy lub innych kwestii niezależnych od Sprzedającego.
5. Transit Center nie identyfikuje ani nie weryfikuje uprzednio nielegalnych treści w opiniach, w szczególności nie stosuje zautomatyzowanych metod dla takiej identyfikacji czy weryfikacji.

§15 Zasady odpowiedzialności
1. Firma Transit Center może dokonać zablokowania lub usunięcia konta Klienta w sytuacji, gdy doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa lub naruszenia postanowień Regulaminu, takich jak: wykorzystanie botów rejestrujących Konta, przekazywanie Transit Center nieprawidłowych informacji dotyczących zamówienia, składanie zamówień z obowiązkiem zapłaty bez wywiązania się z tegoż obowiązku.
2. Klient zostanie poinformowany o decyzji usunięcia, bądź zablokowania jego konta w sklepie Transit Center.
3. Klient, który nie zgadza się z decyzją o zablokowaniu lub usunięciu konta, ma prawo do wniesienia skargi na adres e-mail właściwy dla danego sklepu internetowego.

§16 Newsletter
1. Klient może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
4. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
5. Klient może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 4 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sklepu: sklep@transitcenter.pl
6. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: sklep@transitcenter.pl

§17 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin zakupów”).
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. O zmianie regulaminu Użytkownicy poinformowani zostaną na ich adresy e-mail.
5. Umowa sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu podlega prawu polskiemu. Użytkownik dokonując Zamówienia oraz akceptując Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na wybór prawa polskiego jako właściwego dla umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
6. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
7. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.
8. Klient, będący konsumentem w rozumieniu przepisów, w celu polubownego rozwiązania sporu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 (PDF)
 
Podaj słowo kluczowe
Zaawansowane wyszukiwanie
Transit Center in Europe